หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
พญางำเมือง
พญามังราย
พญาร่วง
พระบรมราชานุสรณ์สามกษัตริย์
พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
พระธาตุนภเมทนีดล
พระธาตุนภพลภูมิสิริ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
เที่ยวงานเทศกาลยี่เป็ง
อบต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
4
5
โทร : 000-000-000
 
 
ประวัติความเป็นมา
 

ที่ตั้ง

  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง ตั้งอยู่เลขที่ 154/1 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160 ตำบลแม่เกิ๋งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น มีระยะทางห่างประมาณ 3 กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีระยะทางห่างประมาณ 76 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 635 กิโลเมตร ตำบลแม่เกิ๋งมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ
24 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 15,000 ไร่
 
จำนวนประชากร
 
ตำบลแม่เกิ๋ง มีจำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,652 คน แยกเป็น
 
ชาย 2,289 คน คิดเป็นร้อยละ 49.20
 
หญิง 2,363 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80
 
จำนวนครัวเรือน 1,592 ครัวเรือน
 
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 193.83 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
ประวัติหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋งได้แบ่งแยกเขตการปกครอง ออกจากตำบลแม่ป้ากเมื่อวันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2540 และจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2542
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังชิ้นและตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสันป่าแก้ว และตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 
 
เขตการปกครอง
จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองแบ่งเป็น 10 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1 บ้านสบเกิ๋ง 244 247 491 185  
2 บ้านเด่น 142 139 281 120
  3 บ้านปันเจน 227 244 471 188  
4 บ้านสลก 237 265 502 139
  5 บ้านสบป้าก 388 339 727 254  
6 บ้านแม่สิน 327 355 682 219
  7 บ้านค้างใจ 473 527 1,000 320  
8 บ้านค้างคำแสน 251 247 498 167
  รวมทั้งสิ้น 2,289 2,363 4,652 1,592