หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั๊มน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(ปั๊มน้ำแรงดันสูง 3?x 3? พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 แรงม้า) จำนวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 รายการ สำหรับห้องพักพนักงาน อบต.แม่เกิ๋ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ การฝึกอบรม (โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติซ้ำ หรืออุบัติใหม่) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ยางนอก จำนวน 4 เส้น สำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ NISSAN หมายเลขทะเบียน กค 6663 แพร่ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-51-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12