หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
พญางำเมือง
พญามังราย
พญาร่วง
พระบรมราชานุสรณ์สามกษัตริย์
พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
พระธาตุนภเมทนีดล
พระธาตุนภพลภูมิสิริ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์
เที่ยวงานเทศกาลยี่เป็ง
อบต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่
1
2
3
4
5
โทร : 000-000-000
 
 
ภูมิประเทศ
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋งตั้งอย ู่ในลักษณุภูมิประเทศที่บาบสลับภูเขา เป็นป่าเขา มีลำห้วยและแม่น้ำยมไหลผ่านโดย
พื้นที่ภูเขา ประกิบด้วยทิวเขาเทือกเขาผีปันน้ำตะวันตก ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ทอดเป็นแนวยางจากทิศเหนือ สู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้เรื่อยลงไปทางทิศใต้จนถึงอำเภอเถิน แนวสันเขานี้ใช้เป็นเขตแบ่งการปกครองระหว่างจังหวัดแพร่ กับ จังหวัดลำปางจอดเขาสูงสุดมีความลาดชัน โดยเฉลี่ยประมาณ 80 องศา และเนินเขาเล็ก ๆ โดยทั่วไปของตำบล
พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำและที่ราบเชิงเขากระจายอยู่ทั่วไป ระหว่างหุบเขา ได้แก่ ที่ราบลุ่มน้ำห้วยแม่เกิ๋งหลวง , ลำห้วยแม่เกิ๋งน้อย,ลำห้วยสลก,ลำห้วยหินแดง ฯ เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร
 
ภูมิอากาศ
 
ลักษณะภูมิอากาศของตำบลแม่เกิ๋ง แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้าน ,ฤดูฝน และฤดูหนาว
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง
จำนวน 8 หมู่บ้าน
 
ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 297 จุด
 
แหล่งน้ำ
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ลำห้วย จำนวน 12 แห่ง
 
น้ำตก จำนวน 2 แห่ง
 
ลำคลอง จำนวน 2 แห่ง
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย จำนวน 11 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น